CAD-CAM Conversie

CAD-CAM, het wordt in één adem genoemd als er wordt gesproken over automatisering in de productie. Maar wat is dat nou, CAD-CAM ?

CAD

CAD staat voor “Computer Aided Design”, het ontwikkelen van producten met behulp van een computer en software. Voordelen hiervan zijn:

  • Electronische opslag van het ontwerp is mogelijk. Dus geen dikke pakken papier, maar een CD of een diskette.
  • Het ontwerp kan per e-mail naar een ander worden gestuurd. Snel, beveiligd en efficiënt.
  • Het ontwerp kan snel worden opgehaald vanaf een willekeurig werkstation, geen gezoek in papieren archieven.
  • Een wijziging is zó gemaakt. Gummen of fotokopiëren is niet nodig en je kan de oude en de nieuwe versie naast elkaar bewaren.
  • Het CAD programma kan het ontwerp controleren op fouten en tegenstrijdigheden.
  • Het ontwerp kan eenvoudig worden omgezet naar een werkbestand voor een productiemachine.

CAM

CAM staat voor “Computer Aided Manufacturing”, het fabriceren van producten met behulp van een computer en software.

De voordelen hiervan zijn:

  • De productiehandelingen worden volgens een vastliggende procedure uitgevoerd.
  • De producten zijn “exact” reproduceerbaar. “Exact” betekent identiek binnen de toleranties van de machine.
  • De productiehandelingen worden vaak in een veel hoger tempo uitgevoerd dan wanneer de machine handmatig wordt bediend.

CAD-CAM integratie

CAD-CAM integratie is het met hulp van de computer en software genereren van de productiebestanden uit de ontwerpbestanden. Dit lijkt logisch, maar lang niet altijd vanzelfsprekend. De ontwerpgegevens worden opgeslagen in een heel andere vorm dan de productiegegevens. Toch is dit een belangrijke stap, omdat handhaving van kwaliteit vereist dat een aanpassing in het ontwerp ook correct wordt doorgevoerd in het productieproces. In een aantal gevallen kan het CAD pakket rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van een robot, zodat de ontwerper daar tijdens het ontwerpproces al op gewezen wordt.

Wij vinden CAD-CAM integratie zeer belangrijk en omdat de bestaande conversiesoftware voor ons te weinig functionaliteit bood, hebben we deze software zelf ontwikkeld.

Ook voor u kan deze software geschikt worden gemaakt. Neem contact met ons op als u daarvoor interesse heeft.