Specificatie Elektronica

Een maatwerk product wordt letterlijk gemaakt op maat, passend, correct volgens de opgegeven specificaties. Het opstellen van specificaties is belangrijk om vast te leggen waaraan het product moet voldoen. Meetbare zaken als afmetingen, stromen en spanningen, toleranties. Maar ook de vereiste goedkeuringen, functies, trillingsbestendigheid en eenvoudige bediening.

Vooraf vastleggen voorkomt ook teleurstellingen achteraf. Aan het begin leg je vast waar het product aan moet voldoen als je wilt kunnen zeggen dat de ontwikkeling van het product “gereed” is. Ook geven de specificaties voor een deel aan waarop het product, na fabricage,¬†gecontroleerd moet worden. Dit wordt verwerkt in een geautomatiseerde testprocedure.

Uw specificatie

Het helpt als u zelf precies weet waaraan je toekomstige product moet voldoen. Wij kijken kritisch naar deze specificaties zodat tegenstrijdige eisen worden vermeden.

Samen specificeren

Als niet precies duidelijk is waaraan het product moet voldoen, dan helpen we graag om dat duidelijk te krijgen. Productontwikkeling en -fabricage is ons vak, daarvan kennen we de regels en de valkuilen. Aan de andere kant weet u zelf het beste wat uw klanten wensen.

Samen komen we wel tot een goed pakket van wensen en eisen.