Cases Product Ontwikkeling

Hoe gaat productontwikkeling nou in de praktijk ? Dat laten we graag zien met een paar voorbeelden. Zo ziet u onze werkwijze, oplossingsmethode en pragmatische benadering.

Maatwerk PLC, eisen: compact, robuust en van idee tot product in 8 weken.

Hart- en longfunctiemeter, eisen: klein, betaalbaar, batterijgevoed, logfunctie en datacommunicatie.

Wegdekscanner, eisen: robuust, één op één vervanger van mechanische sensor, software ontwikkeling door derden.

Internet communicatie demo, eisen: communiceer via GPRS met een Internet database, binnen 2 weken klaar.

Signaalconverter voor hydraulische ventielen, eisen: maak de koppeling mogelijk tussen PLC en hydraulisch ventiel, betaalbaar, compact en robuust.

Tildesign website ontwerp, eisen: ontwikkel deze website zodat deze goed onderhoudbaar is, voldoet aan de W3 standaarden, compatible is met de meest gebruikte browsers en met een software structuur die een weerspiegeling is van de door ons ontwikkelde software.