Van Prototype tot Serieproductie

Na specificatie volgt het maken van een electrisch schema, een printlayout en vervolgens een eerste model.

Proefmodel

Soms zijn er zoveel onbekende factoren, dat eerst een proefmodel moet worden gemaakt. Qua uiterlijk lijkt een proefmodel totaal niet op het product wat ontwikkeld moet worden. Het belangrijkste doel is antwoord krijgen op fundamentele vragen, zodat de juiste ontwerpbeslissingen genomen kunnen worden.

Een ander doel kan zijn, het verkrijgen van “proof of concept”, het bewijs dat een principe werkt. Regelmatig wordt zo’n “proof of concept” gebruikt als marketing instrument. Je kunt aan potentiële klanten laten zien dat een bepaald probleem is opgelost en zo marktverkenning uitvoeren met een beperkt technologie budget.

Prototype

Als het schema en de printlayout zijn gemaakt, dan wordt een prototype gemaakt. Hierin zitten alle afgesproken functies. Met dit prototype wordt de software ontwikkeld en getest. De electrische specificaties worden gecontroleerd. Zo wordt in een zo vroeg mogelijk ontwikkelstadium geverifieerd of het ontwerp helemaal voldoet, of dat hier en daar nog een aanpassing vereist is. Meestal wordt het prototype op de automatische tester gecontroleerd. Dat geeft op een snelle manier nauwkeurige resultaten. En de testopstelling is klaar voordat de seriematige productie gaat beginnen. De klant heeft nu een goed beeld van hoe het product eruit gaat zien.

Pilot serie

Het hardware ontwerp is af, de testopstelling ook, het productieboek is gegenereerd en afgedrukt en de CAD gegevens zijn geconverteerd naar CAM. Met de klant wordt afgesproken hoe groot deze serie zal worden. Het doel is de controle op alle productiestappen en de verificatie met een kleine serie. Daarnaast kan de klant met deze producten de marktintroductie verzorgen. De proefversie van de handleiding wordt meegestuurd in de proefversie van de verpakking. Na afronding van de pilot serie is het ontwerp productierijp, het prototype stadium is afgerond.

Serie productie

De benodigde onderdelen worden ingekocht, voor zover dat nog niet is gedaan. De productie wordt ingepland en uitgevoerd.