Elektronica ontwikkeling

elektronica ontwikkelingDe specificaties zijn opgesteld en misschien is er een proefmodel gemaakt om belangrijke vragen te beantwoorden. Nu kan de elektronica ontwikkeld worden. Er wordt een elektrisch schema opgesteld om alle noodzakelijke componenten aan elkaar te koppelen. Het ontwerp wordt beschreven in een tekstdocument met daarin alle berekeningen en ontwerpbeslissingen. Zo is later te achterhalen hoe het ontwerp tijdens de elektronica ontwikkeling tot stand is gekomen.

Aandachtspunten

Bij het opstellen van een schema wordt rekening gehouden met:

 • functionaliteit
 • elektrische specificaties zoals spanningen, stroom, nauwkeurigheid, oplossend vermogen, frequentie
 • normen waaraan het product moet voldoen i.v.m. veiligheid of stoorgevoeligheid (CE)
 • kostprijs van de componenten en kostprijs van het ontwerp
 • complexiteit
 • bedrijfszekerheid, robuustheid, bestand tegen onjuist gebruik
 • levertijd van de componenten
 • maximale afmetingen van het product
 • stroomverbruik
 • produceerbaarheid
 • testbaarheid
 • overzichtelijkheid van het schema

Bouwstenen bij elektronica ontwikkeling

Vanzelfsprekend putten we uit onze ervaringen die we met andere projecten hebben opgedaan. We hebben verschillende “bouwstenen” om in een ontwerp te integreren. Om een idee te krijgen:

 • energiezuinige, batterij gevoede apparaten
 • datacommunicatie, zowel door kabels (RS-232, RS-485 of USB) als draadloos (via GSM, SMS of GPRS)
 • telemetrie, het meten en regelen op afstand
 • draadloze communicatie, zowel voor korte (10 m) als lange afstanden (1000 km)
 • sensor techniek
 • displays, grafisch of alleen tekst, groot of klein, kleur of zwart-wit
 • meettechniek
 • regeltechniek
 • registratie, datalogging
 • toegangscontrole via Mifare passen

De technische ontwikkelingen in te elektronica gaan razendsnel. Toch blijven vanzelfsprekend alle natuurwetten die al meer dan 100 jaar geleden zijn ontdekt van toepassing.

Van schema naar printlayout

Tijdens het schema ontwerp wordt een begin gemaakt met de printlayout. Niet zozeer om de verbindingen te leggen maar om de gekozen onderdelen naast elkaar neer te leggen. Hiermee ontstaat tijdens het schema ontwerp duidelijkheid over de minimale afmetingen van de elektronica. In het proces van elektronica ontwikkeling wordt het ontwerp en het schema altijd gecontroleerd door een collega. Zo houden we elkaar scherp en geven we fouten geen kans.

Als het schema is goedgekeurd kan het printontwerp worden afgemaakt.