Productie documentatie

Productie documentatie is belangrijk als je kwaliteit wilt leveren. Het zorgt voor reproduceerbaarheid en een constante kwaliteit van het gemaakte product. Het maken van een goed productiedocument kost ook tijd. Echter, veel van de benodigde informatie is al beschikbaar tijdens het ontwerp van het product. Deze informatie wordt in de ontwerpfase al in het CAD pakket ingevoerd, zodat tijdens de stap CAD-CAM integratie er ook een productieboek geproduceerd kan worden. Geautomatiseerd, vanzelfsprekend. Zodat ontwerpwijzigingen, hoe klein ook, zullen resulteren in een nieuw, correct bijgewerkt productieboek. Om kwaliteit te kunnen leveren is het noodzakelijk dat de relatie tussen ontwerp en product, inclusief de tussenliggende keten, altijd gehandhaafd blijft.

Dit proces is zó geautomatiseerd dat het als vanzelfsprekend wordt uitgevoerd, altijd weer.