Mifare Card Reader

De Mifare card reader was een belangrijke basis om een diftar compatibele toegangscontrole te ontwikkelen voor ondergrondse vuilcontainers.

Mifare Card Reader

De Mifare kaartlezer is een eigen ontwikkeling, gebaseerd op de Philips Mifare chip. Een eigen ontwerp geeft de flexibiliteit om aanpassingen te maken, een maatwerk antenne te ontwerpen en bespaart kosten aangezien de reader geïntegreerd is in het gehele printontwerp. Een “normale” leesafstand voor Mifare is 10 cm. Als de antenne compact gemaakt moet worden en de reader wordt omgeven door een metalen (ijzeren) behuizing, dan beïnvloedt dat de leesgevoeligheid. Toch is meestal een leesafstand van 4 cm of meer goed haalbaar, ook als de omstandigheden uitdagend zijn.

De Mifare card reader leest de unieke ID code van de kaart, waarna de microprocessor controleert of deze ID code in de lijst met bekende codes voorkomt. Uit de informatie die bij deze code staat, blijkt dan of de toegang moet worden verleend of geweigerd.

Ondergrondse Afvalcontainers

Het RFID systeem van dit project is bedoeld voor ondergrondse vuilcontainers. Elke keer als een Mifare pasje wordt gebruikt en de container wordt geopend, dan wordt een vuilniszak geregistreerd. De stortgegevens worden bijgehouden en naar een webserver gestuurd. Zo kan op afstand worden gemonitord welke containers vandaag geleegd moeten worden en welke nog even kunnen worden overgeslagen. Dit verhoogt de efficiëntie van het vuilnis ophalen in belangrijke mate.

Toegangscontrole systeem

Het toegangscontrole systeem bestaat uit de combinatie van RFID lezer die de unieke ID code leest en een lijst met pasjes waar deze codes instaan. Met daarbij de vermelding of met deze pas wel of niet gestort mag worden. De lijst kan 200.000 pasjes opslaan, welke pijlsnel doorzocht wordt wanneer een RFID pasje wordt gelezen. Tegelijkertijd worden de stortgegevens geregistreerd, wat nodig is om diftar systemen van informatie te voorzien.

Diftar

Diftar staat voor gedifferentieerde tarifering bij het inzamelen van huisvuil. De vervuiler betaalt in dit geval en dus is het nodig om te weten wie vuilnis stort en hoe vaak dat gebeurt. Met de toegangscontrole voor ondergrondse afvalcontainers worden alle stortingen per Mifare pasje bijgehouden en kan de klant overeenkomstig gefaktureerd worden.

Energiezuinige elektronica

Bij veel ondergrondse vuilcontainers is geen elektriciteitsaansluiting aanwezig. Daarom worden toegangscontroles vaak voorzien van een batterij en die moet zo lang mogelijk meegaan. De elektronica van de toegangscontrole gebruikt zeer weinig energie. Het gebruikte display gebruikt zelf helemaal geen energie, behalve tijdens het verversen van het scherm. Het e-paper scherm houdt de informatie vast, ook als de elektriciteit uitvalt. En zo zijn er meer slimme oplossingen om energiezuinige elektronica te ontwikkelen en een lange levensduur van de batterij te realiseren.